Żołnierz Wyklęty

Klub Gazety Polskiej w Łodzi w rocznicę śmierci generała Emila  Fieldorfa  Nila – oficera Wojska Polskiego, oficera AK, szefa Kedywu, komendanta Organizacji „Niepodległość” (NIE) – uczcił pamięć tego wybitnego Polaka , żołnierza Wyklętego,  składając kwiaty i paląc znicz pod tablicą  umieszczoną na domu, w którym mieszkał. W uroczystościach wzięły udział również organizacje patriotyczne, Solidarni 2010, członkowie i młodzieżówka Pis. klub 007 klub 009 klub 010 klub 006 klub 008 klub 011