10 kwietnia – nie zapomnimy

10 kwietnia – nie zapomnimy!

 

Za kilka dni, jak co roku, Polacy będą obchodzili siódmą rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Pamięć tego dnia nadal stanowi o sile naszego patriotyzmu i świadczy o naszym przywiązaniu do chrześcijańskich wartości.

Pierwszy akcent obchodów będzie miał miejsce o godz. 8:41. Dokładnie w godzinie katastrofy z wieży Archikatedry rozlegnie się – jak co roku – bicie dzwonu „Serce Łodzi”, a zebrani tam łodzianie będą składali znicze i kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

*      *      *

W ramach tegorocznych obchodów Jego Ekscelencja biskup Marek Marczak odprawi o godz. 18:oo uroczystą Mszę świętą w Archikatedrze łódzkiej. Liczny udział łodzian w tym wydarzeniu będzie świadectwem, że pamięć o Tragedii smoleńskiej jest nadal żywa i nadal buduje naszą Wspólnotę.

Bezpośrednio po Mszy św. złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy (na tyłach Katedry).

Kwiaty i znicze złożymy także wcześniej, o godz. 9:oo, przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (pod tablicą Poległych).

*      *      *

Wszystkich łodzian serdecznie zapraszamy do udziału w tych uroczystościach i do modlitwy za Ofiary katastrofy –

 

Klub Gazety Polskiej, Forum dla Ojczyzny, Solidarni 2010,

                           Stowarzyszenia i organizacje patriotyczne Łodzi.